1777 BXD VP PDF

Uploaded by. vietpine · AP Waterplug Uploaded by. vietpine · Uploaded by. vietpine · bxd-vp bxd-vp Uploaded by. vietpine · Du Thao Quy Chuan Phong Chay. Uploaded by. vietpine · ITP Bảo Vệ Khỏi Nhiệt Và Độ Ẩm. Uploaded by. dofijgapoeigjoaidjf ñoaisdjfp oaijfpoiajd fpoijapodijf · bxd-vp · Communications Plan · EL

Author: Zulkirisar JoJolmaran
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 17 November 2004
Pages: 401
PDF File Size: 11.30 Mb
ePub File Size: 7.82 Mb
ISBN: 986-9-67614-163-1
Downloads: 27134
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dout

Cng b nh mc d ton xy dng cng trnh Phn lp t h thng in trong cng trnh; ng v ph tng ng; bo n ng ng, ph tng v thit b; khai thc nc ngm. Published on Jul View Download 9. H ni Su tm: Cng b nh mc d ton xy dng cng trnh Phn lp t h H ni, ngy 16 thng 8 nm thng in trong cng trnh ; ng v ph tng ng ; bo n ng ng, ph tng v thit b ; khai thc nc ngm Knh gi: B trng Th trng k inh Tin Bxe Thuyt minh v hng dn p dng nh mc d ton xy dng cng trnh – Phn gp t nh mc d ton xy dng cng trnh – phn lp t h thng in trong cng trnh, ng v ph tng, bo n ng ng, ph tng v thit b, khoan khai xbd nc ngm sau y gi tt l nh mc d ton l nh mc kinh t – k thut th vxd mc hao ph v vt liu, lao ng v my thi cng hon thnh mt n v khi lng cng Su tm: KS Nguyn Vn Bch 7 tc lp t nh m ng, 1 ci t, van, ct, 1 m2 bo n ng, 1m khoan v.

L s lng vt liu chnh, vt liu ph, cc ph kin hoc cc b fp ri l khng k vt liu ph cn dng cho my mc, phng tin vn chuyn v nhng vt liu tnh trong chi ph chung cn cho vic thc hin v hon thnh mt n v khi lng cng tc lp t. Mc hao ph vt liu bao gm hao ht vt liu khu thi cng.

L s ngy cng lao ng ca cng nhn trc tip thc hin khi lng cng tc lp t v cng nhn phc v lp t. S lng ngy cng bao gm c cng lao ng chnh, lao ng ph thc hin v hon thnh mt n v khi lng cng tc lp t t khu chun nxd n khu kt thc, thu dn hin trng thi cng. Cp bc cng nhn l cp bc bnh qun ca cc cng nhn tham gia thc hin mt n v cng tc lp t.

Lp t h thng in trong cng trnh Chng II: Lp t cc loi ng v ph tng Chng III: Bo n ng ng, ph tng v thit b Chng IV: Khai thc nc ngm – Mi loi nh mc c trnh by tm tt thnh phn cng vic, iu kin k thut, iu kin thi gp, bin php thi cng v c xc nh theo n v tnh ph hp thc hin cng tc lp t. Chiu cao quy nh trong cc cng tc lp t h thng in trong cng trnh l chiu cao tnh t ct 0. C ly vn chuyn vt liu c tnh chung cho cc cng tc lp t trong phm vi bnh qun 50m. Vn chuyn qut vo v tr lp t trong phm vi 30m, m hm kim tra, lau chi, lp cnh, u dy, khoan l, lp hp s, vch du nh v, xc nh tim ct theo yu cu thit k, lp t qut theo ng yu cu k thut, chy th v bn giao.

Bdd chuyn my vo v tr lp t trong phm vi 30m, m hm kim tra thit b, ph kin, lau du m, vch du nh v, xc nh bxxd ct theo yu cu thit k, lp t my, kim tra, chy th v bn giao. Khi lp iu ho 2 cc k n cng hoan l lun ng qua tng. Chun b vt liu, o ly du, ct v u dy vo h thng, bt vt c nh, lp cc ph kin, th v hon chnh theo ng yu cu k thut, kim tra bn giao.

Chun b, o, nh du, khoan bt vt, lp hp n, lp bng n, lp chn lu, tc te, kim tra in, hon thin cng tc lp m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b vt liu, o kch thc, ly du, ca ct ng, ln ng, vn chuyn, tin hnh lp t v un cc ng ng cong ng yu cu k thut, kim tra v bn giao. Trng hp ng kim loi t chm ngoi nhng thnh phn cng vic nu trn cn k c cng c rnh, chn trt hon chnh trong nh mc bao gm 177 t, ct, ng ni.

Trng hp ng nha t chm ngoi nhng thnh phn cng vic nu trn cn k c cng c rnh, chn trt hon chnh trong nh mc bao gm c t, ct, ng ni. Ly du, c l xuyn tng, gn ng, chn trt theo ng yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b vt liu, lau chi, tin hnh gn s vo x, sn bu lng, kim tra v bn giao.

Lau chi, ly du, khoan c nh puli ln tng, trn theo ng yu cu thit k, kim tra v bn giao. Ly du, c l, khoan bt vt, u dy, chn trt hp hon chnh theo ng yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b, ra dy, vut thng, ko ri, ct ni, c nh dy dn vo v tr, chn trt, hon thin cng tc theo ng yu cu k thut, kim tra v bn nxd.

Chun b, u dy, lp cng tc, cm m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b, lp t ht cng tc, ht cm, mt bng vo hp chn sn m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao. Chun b vt liu, kim tra, v sinh cu dao v ph kin, c nh cu dao, u bx in vo cu dao hon chnh, kim tra v bn giao.

  MANDUKYA KARIKA FILETYPE PDF

KS Nguyn Vn Bch 26 n v tnh: Kim tra, v sinh ng h v ph kin, lp t vo v tr, bxe dy hon chnh m bo yu cu k thut, kim tra v bn giao. Kim tra tnh trng ca cng t in, v sinh, lp vo bng, u dy hon chnh, kim tra v bn giao. Xc nh v tr tim cc, o, ct cc, lm nhn u cc vpp vi cc phi gia cng, ng cc xung t m bo khong cch v su ca cc theo quy nh ca thit k, kim tra v bn giao.

KS Nguyn Vn Bch 31 Gia cng v lp t chn bt, c chn trt, ko ri dy, hn c nh vo chn bt, sn chng r hon chnh. Thp cun gm c cng ti thng, thp on gm c cng cht, ni BA. Gia cng bxx lp t chn bt, c chn xbd, ko ri dy, hn c nh vo chn bt, sn chng r hon chnh. Chiu cao quy nh cho cng tc lp t h bxs cp thot nc, ph kin cp thot nc, iu ho khng kh, bo n Trng hp bc xp vt liu, vn chuyn vt liu, ph 17777 t di mt t ln cc tng sn bng vn thng lng ln mi cao th c cng thm nh mc cng bc xp v vn chuyn vt bxf ln cao ca m AL.

Chi ph tu thuyn, phng tin c gii, nhn cng gia cng h thng gi Nu chiu di ca ng khc vi chiu di tnh trong tp nh mc nhng c cng bin php lp t th nh mc vt liu ph, nhn cng v my thi cng c p dng cc h s trong bng 5 v bng bxdd Su tm: Bng h s tnh vt liu ph cho chiu di on ng khc chiu di ng trong tp mc Chiu di ng m Loi ng 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 12,0 ng b tng 0,5 0,25 ng BT ly tm 2,0 0,5 0,4 0,32 ng BT ly tm ni giong 1,56 1,25 0,88 0,75 ng nha ni mng sng 1,92 1,23 0,85 0,62 ng nha ni ming bt 1,56 0,88 0,81 ng thp 1,92 1,23 1,08 0,85 0,62 ng thp khng r 1,56 0,88 0,81 0,5 ng nha gn xon 2,5 1,25 0,65 ng gang 1,56 1,25 0,88 0,81 Bng 6.

nh mc 1777 d ton phn lp t

Bng h s tnh nhn cng v my thi cng cho chiu di on ng khc chiu di ng trong tp mc Chiu di ng m Loi ng 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 KS Nguyn Vn Bch 37 nh mc d ton lp t ng ng, ph tng, cng cc loi dng cho lp t hon chnh m ng hoc mt ci ph tng i vi tuyn ngoi cng trnh c th hin trong cng tc lp t ca tng loi ng. Trong mi cng tc lp t i vi tng loi ng, thnh phn cng vic cho tng loi cng tc lp t ny bao gm ton b cc quy trnh thc hin t khu chun b vt liu, b tr lc lng nhn cng, my thi cng cho qu trnh thc hin t khu chun b n kt thc hon thnh khi lng cng tc lp t.

Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh, lau chi ng, trn va xm mi ni, bo dng mi ni. Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh ng, khot lng mo, o h xm, chn ct, ty ba via, lau chi ng, trn va xy gch mi ni, bo dng mi ni. KS Nguyn Vn Bch 43 Tip theo ng knh ng mm Thnh phn hao ph n v Vt liu ng b tng m ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 Gch th vin 7. Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh ng, lau chi ng, trn va xm mi ni, bo dng mi ni.

Vn chuyn v ri ng trong phm vi 30m, o ly du, xung v dn ng, lp v chnh ng, lau chi ng, bi m, lp giong, ni ng. Vn chuyn cng, tm an v vt liu trong phm vi 30m, o ly du, cn chnh theo yu cu k thut, h cng, lp chnh cng, gia cng lp dng vn khun, gia cng ct thp ti cc u ni, trn, b tng, tho d vn khun, y tm an, trt va xung quanh, hon thin. Vn chuyn cng, tm an v vt liu trong phm vi 30m, o ly du, cn chnh theo dc thit k, h cng, lp chnh cng, trn va xm ni cng, t tm an, trt va xung quanh hon thin.

Vn chuyn ng n v tr lp t, o ly du, lau chi, lp chnh ng, trn va xm mi ni, lp gi. Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o ly du, khot lng mo, o h xm, chn ct, xung v dn ng, lau chi ng, lp v chnh ng, nhum dy ay, trn va xm mi ni, bo dng mi ni.

Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o ly du, khot lng mo, o h xm, chn ct, xung v dn ng, lau chi ng, lp giong kch ni ng. Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o ly du, khot lng mo o h xm, chn ct, xung v dn ng, lau chi ng, lp chnh, lm v sinh u ng, ct giong, lp mt bch bt bu lng ni ng.

Trng hp ng v cc ph tng ng nhp khu c km cc vt liu ph nhp ng b cho cng tc lp t ng nh giong cao su, m bi trn, cao su tm, bulng Nu lp ng trong iu kin khng c cng khot lng mo o h xm, chn ct th hao ph nh mc nhn cng nhn vi h s 0,6. Vn chuyn ng n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, ct ng, chi r lau chi, lp chnh, hn, mi ng theo ng yu cu k thut, lp gi ng.

  IBM X346 MANUAL PDF

Vn chuyn ng n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, ct ng, ty vt mp, lau chi ng, lp chnh ng, hn, mi ng theo ng yu cu k thut, lp gi ng. Vn chuyn ri ng trong phm vi 30m, o ly du, ct ng, ty da, ren ng, lau chi, lp v chnh ng, ni ng, lp gi.

Trng hp lp t ng ngoi nh khng phi lp gi ng th nh mc nhn cng nhn vi h s 0,8.

Chun b bc d v vn chuyn vt liu trong phm vi 50m, a ng ln gin, k m, dn ng, o ly du, co r, lau chi ng, sn lt v bo n ng, hn ng, lao y ng, lp t hon chnh n v tnh: Chun b bc d v vn chuyn vt liu trong phm vi 50m, a ng ln gin, k m, dn ng, o ly du, co r, lau chi ng, sn lt, bc bo gp ng 2 lp vi thu tinh, lp 17777, hn vl, lao y ng.

Chiu cao ghi trong cc cng tc lp t ny l cao tnh t ct 0. Cng tc gia cng ng thng gi v ph tng ng thng gi trong cc bng mc c thc hin theo phng php gia cng bng my ghp m 1,1 kw. Trng hp gia cng bng th cng th cc thnh phn hao ph ca nhn cng v my c iu chnh nh sau: Vn chuyn vt liu n v tr gia cng, chun b dng c thi cng, o ly du, ct tn, gia cng ng, hn ng, theo yu cu k thut, hxd t ni ng.

nh mc d ton phn lp t

Vn chuyn vt liu n v tr gia cng, chun b dng c thi cng, o ly du, ct tn, gia cng ng, hn ng theo yu cu k pv, lp t ni ng. Vn chuyn vt liu n v tr gia cng, chun b dng c thi cng, o ly du, ct tn, gia cng ng theo yu cu k thut, lp t, ni ng n v tnh: Vn chuyn vt 7177 n v tr gia cng, chun b dng c thi cng, o ly du, ct tn, gia cng ng theo yu cu k thut, lp t, vvp ng.

Nu lp vi, bt u ng th hao ph vt liu bxxd, nhn cng v my thi cng c tnh bng h s 0,5 hao ph vt liu ph, nhn cng, my thi cng ca nh mc lp t ct c ng knh tng ng. Nu lp t th hao ph vt liu ph, nhn cng v my thi cng c tnh bng h s 1,5 hao ph vt liu ph, nhn cng, my thi cng ca nh mc lp t ct c ng knh tng ng.

Nu lp ch thp th hao ph vt liu ph, nhn cng v my thi cng c tnh bng h s 2 hao ph vt liu ph, nhn cng, my thi cng ca nh mc lp t ct c ng knh tng ng.

Cng vic r van cha tnh trong nh mc. Vn chuyn ph tng n v tr lp t trong phm vi 30m, lau chi ng v ph tng, lp chnh giong, ni ng vi ph tng. Vn chuyn ct n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, lau chi, lp chnh ng, trn va xm mi ni.

Vn chuyn ph tng n v tr lp t, chi ng v ph tng, ty ba via, lp chnh v xm mi ni. Vn chuyn cn ct n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, khot lng mo o h xm, chn ct, lau chi, ty mp, sn, lp, chnh, hn mt bch bt bu lng. Vn chuyn ct n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, lau chi chi r, lp chnh theo ng yu cu k thut, hn vi ng. Vn chuyn ct n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, lau chi, lp chnh theo ng yu cu k thut, hn vi ng.

Vn chuyn cn ct n v tr lp t trong phm vi 30m, o ly du, lau chi, lp v chnh ng, lp gi. Chun b vn chuyn vt liu trong phm vi 50m, ca, ct ng, ty vt mp, da mp, lp chnh, hn vi ng. Vn chuyn vt liu, thit b n v tr lp t trong phm vi 30m, bo dng kim tra ng h, ren u ng, lp ng h theo ng yu cu k thut. Gia cng cc tm bt, khoan l v bt kn tt c cc nhnh r u v cui ng dn chnh.

Ko t in sang khu vc vxd. Tin hnh o lu lng, tnh ton xc nh t l hao ht so snh vi quy Su tm: KS Nguyn Vn Bch phm m bo vxd lng cho php. Tho cc u bt ca cc nhnh h thng qut v. C mi tng c iu chnh h s bng 1,03 so vi nh mc nhn cng ca tng lin k.

C mi tng bxv iu chnh h s bng 1,05 so vi nh mc nhn cng ca tng lin k. Lp t cc ph kin cp thot nc trong tp nh mc ny c quy nh nh sau: Trong nh mc tnh cng tc th, hon chnh h thng. Vn chuyn chu ra, thuyn tm n v 177 lp t, o ly du, lp chnh, xm mi ni, chn trt c nh. Trong cng tc lp t thuyn tm, cha k cng tc xy trt b thuyn tm. Vn chuyn chu x, chu tiu n v tr lp t, o ly du, lp chnh, xm mi ni, chn trt c nh.