DOKTRINA VOJSKE PDF

Hrvatski sabor · Ministarstvo obrane Republike Hrvatske · Državna uprava za zaštitu i spašavanje · Obučno središte za međunarodne vojne operacije. "Doktrina operacija Vojske Srbije." Beograd, "Doktrina Vojske Srbije." Beograd,…